Materiał Partnera

PAM STAMP a AutoForm – porównanie oprogramowania do symulacji procesów tłoczenia

PAM STAMP a AutoForm – porównanie oprogramowania do symulacji procesów tłoczenia

Nowoczesna produkcja przemysłowa wymaga precyzyjnego projektowania i analizy procesu technologicznego. Dokładna symulacja, zwłaszcza seryjnej produkcji, wykorzystującej proces tłoczenia ma zasadnicze znaczenie dla efektywności i opłacalności. Dlatego podczas przygotowania tłoczników stosuje się specjalne oprogramowania. Dowiedz się, czym różnią się oprogramowania PAM STAMP i AutoForm.

Czym jest tłoczenie?

Tłoczenie jest jedną z podstawowych metod obróbki plastycznej. Jak można dowiedzieć się na stronie internetowej producenta przyrządów pomiarowych Zetek z Wieliczki, proces ten wykonywany może być na zimno lub na gorąco. Tłoczenie przeprowadza się za pomocą przyrządów zwanych tłocznikami na prasach mechanicznych lub hydraulicznych i stosuje do rozdzielania, kształtowania i łączenia materiałów. Tłoczeniu poddaje się materiały o małej grubości, takie jak blachy, folie lub płyty, metalowe lub niemetalowe.

Symulacje procesów tłoczenia PAM STAMP

PAM STAMP jest programem służącym do optymalizacji tłoczenia. Umożliwia prowadzenie precyzyjnej i kompletnej symulacji numerycznej całego procesu. Pozwala na analizę wszystkich etapów tłoczenia oraz ocenę najważniejszych parametrów, takich jak odkształcalność lub odskok sprężysty. Dzięki aplikacjom programu można łatwo zaprojektować tłocznik, a w razie konieczności wprowadzić konieczną korektę. PAM STAMP jest doskonałym narzędziem do prześledzenia całego procesu produkcyjnego, co znaczne ogranicza koszty występujące przy fizycznym prototypowaniu i weryfikowaniu tłoczników.

Oprogramowanie AutoForm do symulacji procesów tłoczenia

Oprogramowanie AutoForm również wykorzystywane jest do symulacji procesu tłoczenia blach. Umożliwia weryfikację ewentualnych defektów i wprowadzenie koniecznych korekty jeszcze przed wdrożeniem produktu. Symulacja tłoczenia AutoForm pozwala na optymalizację produkcji i wychwycenie w fazie projektowania tłocznika wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby doprowadzić do niekorzystnych zjawisk, takich jak fałdowanie, pękanie czy nadmierne sprężynowanie. Aplikacje programu pozwala także na łatwą stymulację procesu tłoczenia w wirtualnej przestrzeni, co ułatwia analizę wielu parametrów wyrobu oraz doboru kryteriów materiałowych. Na zakończenie warto podkreślić, że obydwa programy mają wbudowane bazy danych, usprawniające dobór materiałów do poszczególnych operacji technologicznych i często same proponują układ kinematyczny wirtualnej maszyny oraz umożliwiają modyfikację modelu 3D.  Mimo pewnych różnic w metodach obliczeniowych i różnej budowie siatek MES oba programy są wyjątkowo przydatne dla oceny przebiegu procesu tłoczenia.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy