Materiał Partnera

Najważniejsze parametry cylindrów hydraulicznych

Najważniejsze parametry cylindrów hydraulicznych

Cylindry hydrauliczne wykorzystywane są powszechnie w układach hydraulicznych wielu maszyn i urządzeń. Ich odpowiedni dobór do danego zastosowania powinien uwzględniać natomiast wiele kwestii, w tym także tych związanych z ich parametrami. Dlatego też w tym artykule omawiamy 3 najważniejsze parametry cylindrów hydraulicznych wraz z ich omówieniem.

Siła cylindra hydraulicznego 

Pierwszym istotnym parametrem przy doborze cylindra hydraulicznego jest jego siła, która określa to, w jaki sposób będzie on oddziaływał na inny element podczas pracy. Wyznaczana jest ona natomiast za pomocą specjalnego wzoru na podstawie dwóch danych:

  • ciśnienia nominalnego, które omawiamy w dalszej części artykułu, 

  • zakresu średnicy tłoka. 

Dzięki temu analogicznie znając siłę cylindra hydraulicznego, można także określić jego wymiary. 

Prędkość wysuwu tłoka 

Prędkość wysuwu tłoka to kolejna istotna kwestia przy doborze odpowiedniego cylindra hydraulicznego. Odpowiedzialna za nią jest prędkość z jaką będzie przepływała ciecz robocza w danym modelu. Wyliczana jest ona wobec tego poprzez podzielenie wydajności pompy przez pole powierzchni, na jakie ma oddziaływać dobrany siłownik.

Ciśnienie nominalne cylindra hydraulicznego

Ostatnim z najważniejszych parametrów jest natomiast ciśnienie nominalne cylindra hydraulicznego, które określa to, jak duże wartości ciśnienia może znieść on podczas swojej pracy. Najczęściej podawany jest on jednak przez producentów cylindrów hydraulicznych, tak jak w przypadku Zakładu Hydrauliki Siłowej, dzięki temu nie ma najmniejszego problemu z jego dobraniem zgodnie z wytycznymi projektowymi. 

Inne istotne parametry cylindrów hydraulicznych 

Podczas doboru cylindrów hydraulicznych oprócz wymienionych powyżej ich 3 najważniejsze parametrów duże znaczenie odgrywają również kwestie związane z między innymi:

  • skokiem cylindra hydraulicznego, który musi być dobrany do docelowych zadań jakie ma on realizować, 

  • objętościowy współczynnik przepływu Qn oraz jego opór, 

  • zakres temperatur, w jakich może wydajnie pracować cylinder. 

Podsumowując, dobór cylindra hydraulicznego w odpowiedni sposób wymaga wykonania pewnych obliczeń, które pozwolą w poprawnie określić parametry, jakie musi spełnić. Tylko wtedy można mieć pewność, że jego zastosowanie będzie w pełni bezpieczne.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy