Materiał Partnera

Na czym polega cięcie plazmą?

Na czym polega cięcie plazmą?

Cięcie materiałów jest jednym z najczęstszych procesów technologicznych realizowanych w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu. Do najnowocześniejszych i najskuteczniejszych sposobów rozdzielania materiałów należy cięcie plazmowe z wykorzystaniem przecinarki plazmowej. Na czym polega technika cięcia plazmą i jakie są jej główne zastosowania?

Czym jest plazma?

Plazma jest zjonizowaną materią o stanie skupienia przypominającym gaz. Nazywa się ją czwartym stanem skupienia materii. W odróżnieniu od gazu znaczna część cząstek plazmy jest naładowana elektrycznie. Zawiera ona swobodne cząstki naładowane (jony i elektrony), jednak w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna. Plazma przewodzi prąd elektryczny, ale jej opór, w przeciwieństwie do metali, maleje wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli natężenie przepływającego prądu osiągnie odpowiednio wysoką wartość, emituje ona energię w postaci światła i ciepła.

Technika cięcia plazmą

Technika cięcia plazmą polega na topieniu metalu i wyrzucaniu go ze szczeliny cięcia przy pomocy silnie skoncentrowanego plazmowego łuku elektrycznego o dużej energii kinetycznej. Jarzy się on pomiędzy elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem. Proces cięcia plazmą opisuje dla nas pracownik sklepu spawalniczego Spawaj.eu:

W przecinarce plazma powstaje w palniku do cięcia plazmą, gdzie wpuszczany jest strumień sprężonego gazu. Powoduje on jonizację, co sprawia, że gaz zaczyna przewodzić elektryczność. Elektrycznie przewodzący gaz pozwala utworzyć ścieżkę prądową między elektrodą a dyszą, co doprowadza do zajarzenia się łuku plazmowego. Dzięki wysokiej temperaturze topi on obrabiany metal, a sprężone powietrze usuwa stopiony materiał ze szczeliny cięcia.

Zastosowania cięcia plazmowego

Za pomocą strumienia plazmowego można ciąć metale przewodzące prąd elektryczny: wykonane ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopy, mosiądz, miedź i żeliwo. W zależności od mocy źródła ręczne przecinarki plazmowe pozwalają rozcinać blachy o grubości do 75 mm, a zaawansowane systemy wysokoamperażowe – nawet do 150 mm. Cięcie plazmą nie wymaga wcześniejszego oczyszczenia materiału, co umożliwia łatwe przecinanie powierzchni zabrudzonych, zardzewiałych czy pomalowanych. Wymagany jest jedynie dobry kontakt elektryczny przewodu masowego z ciętym elementem.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy