Materiał Partnera

Jakie informacje powinny znaleźć się na tabliczkach znamionowych?

Jakie informacje powinny znaleźć się na tabliczkach znamionowych?

Tabliczka znamionowa to nieodłączny element maszyn i urządzeń wprowadzanych do obrotu na terenie UE. Zawarte na niej informacje są istotne dla właściwej obsługi oznaczonego nią sprzętu, będą także ważne w przypadku, gdy ma być on naprawiany lub modernizowany. Najczęściej obecnie stosowaną techniką produkcji tabliczek znamionowych jest ich laserowe grawerowanie.

 

Dlaczego tabliczki znamionowe są tak ważne?

 

Maszyny, urządzenia czy pojazdy są na ogół użytkowane przez wiele lat, co wiąże się z ryzykiem zagubienia lub zniszczenia dotyczącej ich dokumentacji technicznej. Późniejszy serwis lub naprawa związana z wymianą poszczególnych podzespołów bądź części mogą być utrudnione, jeżeli nie uda się odtworzyć zestawu najważniejszych informacji dotyczących podstawowych cech sprzętu. W przypadku urządzeń zasilanych prądem lub generatorów służących do jego wytwarzania będą one niezbędne także przy określaniu wydajności urządzenia oraz ustalaniu czy będzie ono mogło być wykorzystywane w konkretnym przypadku. Zawartość tabliczek znamionowych będzie więc ściśle uzależniona od rodzaju sprzętu.

 

Jaki zakres danych może być umieszczony na tabliczce znamionowej?

 

Typowe tabliczki znamionowe przytwierdzane na maszynach powinny zawierać informacje niezbędne w myśl dotyczących konkretnego sprzętu uregulowań. W Dyrektywie maszynowej określono, że w grę wchodzą tu dokładne dane producenta – nazwa firmy i jej adres – a także określenie rodzaju maszyny i podanie oznakowania CE, co wiąże się z potwierdzeniem zgodności z określonymi normami. Podczas grawerowania tabliczek znamionowych wskazuje się również serię i typ sprzętu, jego numer seryjny oraz rok, w którym dane urządzenie zostało wyprodukowane. Przy urządzeniach elektrycznych zakres informacji będzie szerszy – np. na tabliczce znamionowej agregatu prądotwórczego odczytamy m.in. jego moc ciągłą COP (Continous Power), szczytową PRP (Prime Power) i awaryjną LTP (Limited Power), a także dane na temat klasy wykonania.

 

Gdzie umieszcza się tabliczki znamionowe?

 

Odpowiednia tabliczka znamionowa powinna być wykonana w sposób trwały, tj. tak by z czasem dane na niej umieszczone nie uległy zatarciu. Zgodnie z przepisami tabliczki muszą być umieszczane w miejscach dobrze widocznych. Grawerowanie tabliczek trzeba zlecić wykonawcy, który dysponuje odpowiednim sprzętem. Dobrym wyborem może się okazać firma Grawel z Konina w Wielkopolsce. W jej ofercie znaleźć można również wynajem agregatów prądotwórczych, kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych oraz prace ziemne wykonywane mikrokoparką.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy