Artykuł sponsorowany

Czym różni się zgrzewanie liniowe od punktowego?

Czym różni się zgrzewanie liniowe od punktowego?

Proces zgrzewania polega na połączeniu dwóch elementów na wybranym odcinku. W niektórych sytuacjach wystarczy zastosować samą siłę, aby uzyskać połączenie, w innych konieczne jest zadziałanie np. ciepłem lub dodatkowym elementem fizycznym. Jakie są najpopularniejsze metody zgrzewania ze sobą elementów? Czy poszczególne sposoby różnią się między sobą? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Czym jest proces zgrzewania?

Zgrzewanie jest metodą wykorzystywaną do trwałego łączenia ze sobą wybranych elementów, które wykonane zostały z metalu lub innego materiału możliwego do modyfikacji. Najskuteczniejszym ze sposobów jest rozgrzanie materiału w wybranym miejscu do odpowiedniej temperatury. Specjaliści zajmujący się takimi usługami na co dzień, jak np. METALOPLAST Olkusz Sp. z o.o., wyjaśniają, że w miejscu zadziałania temperaturą dochodzi do uplastycznienia się materiału, a ten pod odpowiednim naciskiem łączy się trwale z drugim elementem. Wyróżnia się dwie najpopularniejsze metody zgrzewania. Jest to rozwiązanie:

  • liniowe,

  • punktowe 

Zgrzewanie liniowe, a punktowe – jak wyglądają w praktyce?

Liniowe zgrzewania ze sobą materiałów odbywa się przez wykorzystanie wysokiej temperatury. Zgrzewarki wyposażone w elektrody krążkowe działają na wybranej linii łączenia, zachodząc na siebie. Najczęściej wykorzystuje się rozwiązanie, w którym dochodzi do procesu przerywanego. W praktyce oznacza to, że prąd przepływa przez elektrody w regularnych odstępach czasowych. Dodatkowo poddawane są one ruchowi obrotowemu. Grubość zgrzewu nie przekracza 3 milimetrów. W przypadku grubszych elementów korzystniejsze jest spawanie. Wyróżnia się zgrzewanie liniowe:

  • na zakładkę,

  • z rozwalcowaniem szwu,

  • liniowo-doczołowe,

  • liniowo-garbowe.

Zgrzewanie punktowe odbywa się odmienny sposób. Dochodzi do rozgrzania materiału, jednak w przeciwieństwie do metody liniowej, w tym przypadku tworzy się zgrzew w wybranych punktach. Zazwyczaj, jednorazowo przygotowuje się jeden punkt – w niektórych przypadkach można jednorazowo tworzyć od dwóch do nawet kilku zgrzewów jednocześnie. Łączenie materiałów ma nieco inny przebieg niż w zgrzewaniu liniowym. Najpierw dwa elementy są do siebie dociskane za pomocą zgrzewarki. Następnie dochodzi do rozgrzania w konkretnym punkcie i utworzenie roztopionego miejsca, w którym dochodzi do zespolenia.

Wybór jednej z metod zgrzewania zależy przede wszystkim od łączonych ze sobą elementów, materiału ich wykonania, a także samego rozmiaru. Każdy z tych parametrów ma dokładnie takie samo znaczenie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy