Artykuł sponsorowany

Akcesoria zapewniające bezpieczne spawanie

Akcesoria zapewniające bezpieczne spawanie

Spawanie jest jedną z popularnych metod trwałego łączenia elementów metalowych, wykorzystywaną ze względu na możliwość osiągnięcia znakomitej wytrzymałości, szczelności, a także estetyki. Wiąże się ona również ze stosunkowo niskim kosztem wykonywania spoin, jak również dużą dostępnością potrzebnego sprzętu. Ze względu na występujące podczas pracy czynniki szkodliwe nie obejdzie się jednak bez akcesoriów podnoszących bezpieczeństwo.

 

Jakie zagrożenia pojawiają się podczas spawania?

 

Proces spawania może być realizowany różnymi metodami – dzięki wykorzystaniu łuku elektrycznego, energii spalanego gazu lub podawanej plazmy, a także użyciu lasera. W przypadku większości z nich pojawią się podobne czynniki zagrażające zdrowiu spawacza. W grę wchodzić będą dymy spawalnicze powstające w wyniku unoszenia się pyłów zawierających rozmaite cząsteczki metalu, z których składa się spawany stop i używany drut lub pręt spawalniczy. Wśród nich znajdą się m.in. chrom, molibden, nikiel, niob i mangan. Problemem będą wytwarzane węglany, tlenki i fluorki metali, krzemiany oraz fluorokrzemiany. Niebezpieczna okaże się emisja promieniowania elektromagnetycznego – nadfioletu i światła niebieskiego, które może prowadzić do stopniowego pogorszenia widzenia za sprawą zaćmy oraz uszkodzeń rogówki i siatkówki. Ważne będzie narażenie na kontakt z wysoką temperaturą i w efekcie wystąpienie oparzeń pochodzących od rozgrzanych odprysków. Kłopoty mogą się pojawić też przy korzystaniu z chemikaliów potrzebnych do obróbki spawów.

 

Co może poprawić bezpieczeństwo w czasie spawania?

 

Sposobem na radzenie sobie z zagrożeniami występującymi podczas spawania jest korzystanie z odpowiedniego osprzętu spawalniczego. Jeżeli chodzi o ochronę wzroku, to możliwe jest stosowanie tarcz spawalniczych, przyłbic pasywnych albo nowoczesnych automatycznych. Równie ważne będą półmaski ochronne lub dostępne w przypadku niektórych przyłbic nawiewy z systemem filtracji powietrza. Istotne jest korzystanie z właściwie dobranej odzieży spawalniczej – potrzebne będą rękawice, bluzy i spodnie oraz kaptury spawalnicze, które zapobiegną kontaktowi z rozgrzanym metalem, a także zabezpieczą w pewnym zakresie przed porażeniem prądem. Nie można zapominać o pozostałych elementach wyposażenia stanowiska spawalniczego m.in. kurtynach ograniczających ryzyko pożaru i odpowiednich odciągach.

Szeroki wybór sprzętu spawalniczego i nieodzownych akcesoriów BHP można znaleźć w ofercie firmy Prolit. Sprzedaje ona też materiały elektroinstalacyjne, elementy fotowoltaiki, pompy ciepła i farby przemysłowe, jak również narzędzia i sprzęt BHP.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy